Kako beremo skladenjske diagrame in skladnjo ukazov

Ukazi LibreOffice Basic uporabljajo skladenjske diagrame in besedilne konvencije, ki sledijo naslednjim tipografskim pravilom:

Skladnjo enovrstičnega ukaza LibreOffice Basic ponazorimo tako:

Primer diagrama

Skladnja ukaza

Nabor ukazov LibreOffice Basic – z neobveznimi oznakami – uporablja kot ločilo znak za dvopičje :, zaključi pa ga lahko neobvezni komentar. Komentar uvede ukaz REM ali znak za opuščaj.

Fragment diagrama

Besedilni primer

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Nabor ukazov LibreOffice Basic – z neobveznimi oznakami – uporablja kot ločilo znak za dvopičje :, zaključi pa ga lahko neobvezni komentar. Komentar uvede ukaz REM ali znak za opuščaj.

Primer:


    Sub Main
      GoTo tja ' preskoči prvi ukaz
      tukaj: Print 1, : tja: Print 2 REM sem sodi besedilo razlage
    End Sub
  

Podprite nas!