Funkcija CompatibilityMode()

Funkcija CompatibilityMode() nadzira izvajalni način in vpliva na vso izvršeno kodo po (po)nastavitvi tega načina.

warning

To funkcionalnost uporabljajte previdno, omejite jo npr. na pretvorbo dokumentov.


note

Ukaz Option Compatible vključi združljivostni način za VBA v prevajalniku LibreOffice Basic na ravni modulov.


Ta funkcija lahko vpliva ali je v pomoč v sledečih situacijah:

note

Funkcija CompatibilityMode() je lahko nujna, ko se poslužujete prevajalnih načinov Option Compatible ali Option VBASupport.


Skladnja:

CompatibilityMode(True | False)

Primer:

Primer: NE prazna mapa file:///domov/jaz/Preizkus


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Z ukazom CompatibilityMode( true ) program vrne napako, sicer pa je mapa Preizkus izbrisana z vso svojo vsebino.

Primer:

Spreminjanje vedenja ukaza Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Pokaže tudi navadne datoteke
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Enostavne primere za ukaz Option Compatible najdete v razdelkih Identifikacija operacijskega sistema in Pridobitev podatkov o seji, druge primere z uporabo prevajalnega načina Option Compatible pa v skupni knjižnici Basica Access2Base.

Spreminjanje obsega spremenljivk v razdelku Uporaba procedur in funkcij s funkcijo CompatibilityMode().

Podprite nas!