Funkcija CompatibilityMode()

Funkcija CompatibilityMode() nadzira oz. vrne izvajalni način. Vpliva na vso izvršeno kodo po (po)nastavitvi izvajalnega načina.

warning

To funkcionalnost uporabljajte previdno, omejite jo npr. na pretvorbo dokumentov.


Skladnja:


   CompatibilityMode(Optional Enable As Boolean) As Boolean
  

Vrnjena vrednost:

Funkcija CompatibilityMode vedno vrne način, ki je dejaven po njeni izvršitvi. Če je klicana z argumentom, vrne novi način; če je klicana brez argumenta, pa vrne trenutno dejavni način, ne da bi ga spreminjala.

Parametri:

Enable: določi ali prekliče določitev načina združljivosti, kadar je prisoten argument.

note

Funkcija CompatibilityMode se nanaša na Option VBASupport 1, zaradi česar vedno vrne True. Ni povezana z ukazom prevajalniku Option Compatible.


Ta funkcija lahko vpliva ali je v pomoč v sledečih situacijah:

Primer:

Primer: NE prazna mapa file:///domov/jaz/Preizkus


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

Z ukazom CompatibilityMode( True ) program vrne napako, sicer pa je mapa Test izbrisana z vso svojo vsebino.

Primer:

Spreminjanje vedenja ukaza Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Pokaže tudi navadne datoteke
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Pokaže samo mape
  End Sub
  

Podprite nas!