Ukaz Option ClassModule

Določa, da gre za modul razredov, ki vsebuje člane, lastnosti, procedure in funkcije.

warning

Ta ukaz moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Parametri:

Ta ukaz se uporablja hkrati z ukazom Option Compatible ali Option VBASupport 1, od katerih prvi omogoča združljivostni način z VBA, drugi pa poleg združljivosti vsili podporo VBA.

Skladnja:

Option ClassModule

Primer:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Neobvezni, dodatni člani sodijo sem.
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Neobvezna, dodatna koda konstruktorja sodi sem.
     End Sub ' Konstruktor
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Neobvezna, dodatna koda destruktorja sodi sem.
     End Sub ' Destruktor
       
     ' Lastnosti sodijo sem.
       
     ' Procedure in funkcije sodijo sem.
       
   

Enostavne primere za razredne module si oglejte v razdelkih Identifikacija operacijskega sistema in Pridobitev podatkov o seji.

V skupni knjižnici Basica Access2Base je možno najti številne podrobne primere razredov.

Podprite nas!