Funkcija GetPathSeparator

Vrne ločilo map za določanje poti datotek, kot ga določa operacijski sistem.

Skladnja:

GetPathSeparator()

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Brez.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Priporočamo uporabo:

Funkcija ConvertFromURL za pretvorbo URL datoteke v sistemsko ime datoteke.

Funkcija ConvertToURL za pretvorbo sistemskega imena datoteke v URL datoteke.

Glejte tudi notacijo URL

Podprite nas!