Predmet Err [VBA]

Uporabite predmet VBA Err za javljanje oz. ravnanje z napakami pri izvajanju.

Err je vgrajeni globalni predmet VBA, ki omogo─Źa:

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogo─Źimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Predmet VBA Err ima naslednje lastnosti in metode:

Lastnosti


     Err.Description As String
   

Lastnost Description podaja naravo napake. Podrobno ori┼íe razli─Źne razloge, ki bi lahko povzro─Źili napako. Idealno ponuja ve─Ź mo┼żnih ukrepov, ki lahko pomagajo razre┼íiti te┼żavo in prepre─Źiti njeno ponovno pojavljanje. Njen ekvivalent v Basicu je funkcija Error za vnaprej dolo─Źene napake LibreOffice.


     Err.Number As Long
   

To je koda napake, povezana z napako. Privzeta lastnost predmeta Err je Number. Njen ekvivalent v LibreOffice Basic je funkcija Err.


     Err.Source As String
   

Source nakazuje ime rutine, ki povzro─Źa napako. Source je mo┼żnost za uporabni┼íko dolo─Źene napake.

Metode


     Err.Clear()
   

Ponastavi lastnosti opis, Erl, številka in vir za trenutno napako. Njen ekvivalent v LibreOffice Basic je ukaz Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Javi uporabni┼íko dolo─Źene napake ali vnaprej dolo─Źene napake. Njen ekvivalent je ukaz LibreOffice Basic Error.

Parametri

┼átevilo je uporabni┼íko dolo─Źena ali vnaprej dolo─Źena koda napake, ki bo javljena.

note

Obseg kod napake 0-2000 je rezerviran za LibreOffice Basic. Uporabni┼íko dolo─Źene napake se lahko za─Źnejo z vi┼íjimi vrednostmi, da se prepre─Źijo spori z bodo─Źim razvojem LibreOffice Basic.


Vir je ime rutine, ki javlja napako. Priporo─Źeno je ime v obliki ┬╗mojaKnji┼żnica.mojModul.mojaProc┬ź.

Opis: opis problema, ki pripelje do ustavitve teko─Źega procesa, ki ga spremljajo razli─Źni razlogi, ki bi lahko to povzro─Źili. Priporo─Źen je podroben seznam mo┼żnih dejanj, ki lahko pomagajo odpraviti te┼żavo.

Primer:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="To je na─Źrtovana, uporabni┼íko dolo─Źena napaka ..."
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Napaka "& Err &" v vrstici "& Erl &" v "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Izjema ClassModule

tip

Kratek razredni modul, ki zaobjame predmet VBA Err, lahko razširja lastnosti in metode Err za standardne module LibreOffice Basic.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Primer


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         Ve─Źvrsti─Źni opis trenutno izbranega elementa
       ' vaša koda sodi sem ...
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Napaka "& Exc.Number &" v vrstici "& Erl &" v "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Ukaz Error ali razredni modul, podoben Exception, lahko uporabite izmenljivo, pri ─Źemer slednji prina┼ía dodatne funkcionalnosti.


Podprite nas!