Možnosti prevajalnika in pogoji izvajanja

Možnosti prevajalnika, določene na ravni modula, vplivajo na preverjanje prevajalnika Basic LibreOffice in sporočila o napakah. Skladnja Basica in tudi nabor ukazov Basica se lahko razlikujeta glede na uporabljene možnosti. Manj ko je ukazov Option, enostavnejši in strpnejši je jezik LibreOffice Basic. Več ko je ukazov Option, bogatejši in bolj nadzorovan je jezik Basic.

note

Možnost prevajalnika je potrebno določiti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Diagram ukaza Option

Ukaz Option Base

Določa kot spodnjo privzeto mejo indeksov za polja kot 0 ali 1.

Ukaz Option ClassModule

Določa, da gre za modul razredov, ki vsebuje člane, lastnosti, procedure in funkcije.

Ukaz Option Compatible

Option Compatible razširja zmožnosti prevajalnika in izvajalnega okolja LibreOffice Basic, saj omogoča dodatne jezikovne konstrukte v Basicu.

Funkcija CompatibilityMode()

Funkcija CompatibilityMode() nadzira oz. vrne izvajalni način. Vpliva na vso izvršeno kodo po (po)nastavitvi izvajalnega načina.

Ukaz Option Explicit

Določa, da je potrebno vse spremenljivke v programskem kodu eksplicitno deklarirati z ukazom Dim.

Ukaz Option Private Module

Določa, da je doseg modula enak dosegu knjižnice Basic, ki ji pripada.

Ukaz Option VBASupport

Določa, da bo LibreOffice Basic podprl nekatere ukaze, funkcije in predmete VBA.

warning

Možnosti, navedene na ravni modula, vplivajo tudi na pogoje izvajanja Basica v LibreOffice. Vedenje ukazov LibreOffice Basic se lahko razlikuje.


Podprite nas!