makro

Izberite makro, ki naj se izvede, ko je izbrana slika, okvir ali predmet OLE. Odvisno od izbrane vrste predmeta boste to funkcijo našli v zavihku makro pogovornega okna Predmet ali pa v pogovornem oknuDodelite makro.

Dogodek

Navede seznam dogodkov, pomembnih za makre, ki so trenutno dodeljeni izbranemu predmetu.

Naslednja tabela opisuje makre in dogodke, ki jih lahko povežete s predmeti v svojem dokumentu:

Dogodek

Sprožilec dogodka

Predmet OLE

Grafika

Okvir

Samobesedilo

Območje slike s povezavami

Hiperpovezava

Klikni predmet

Predmet je izbran.

Miška preko predmeta

Miška se premika čez predmet.

Sproži hiperpovezavo

Hiperpovezava, dodeljena predmetu, je bila kliknjena.

Miška zapusti predmet

Miška se odstrani s predmeta.

Nalaganje grafik uspešno

Grafika se je uspešno naložila.

Nalaganje grafik prekinjeno

Uporabnik je nalaganje grafike ustavil (npr. med nalaganjem strani).

Nalaganje grafike z napakami

Grafika neuspešno naložena, ker je npr. sistem ni našel.

Vnos abecednih znakov

Prek tipkovnice se vnaša besedilo.

Vnos neabecednih znakov

Prek tipkovnice se vnašajo nenatisljivi znaki, npr. tabulatorski znaki ali prelomi vrstic.

Spremeni velikost okvira

Velikost okvira se spreminja z miško.

Premakni okvir

Okvir se premika z miško.

Pred vstavljanjem samobesedila

Pred vstavljanjem bloka z besedilom.

Po vstavljanju samobesedila

Po vstavljanju bloka z besedilom.


Makri

Izberite makro, ki ga želite izvesti, kadar se pripeti izbrani dogodek.

Okvirji omogočajo, da se dogodke veže na funkcije, tako da ima funkcija možnost ugotoviti, ali obdeluje dogodek ali LibreOffice Writer.

Kategorija

Našteje odprte dokumente LibreOffice in aplikacije. Kliknite ime mesta, kamor želite shraniti makre.

Ime makra

Izpiše makre, ki so na voljo. Kliknite makro, ki ga želite pridružiti izbranemu predmetu.

Dodeli

Dodeli izbrani makro navedenemu dogodku. Vstope v dodeljeni makro so nastavlja po dogodku.

Odstrani

Odstrani makro, ki je izbranemu elementu dodeljen.

Izbor makrov

Izmerite makro, ki ga želite dodeliti.

Podprite nas!