Funkcija FormatNumber [VBA]

Vrne niz, v katerem je na številskem izrazu uporabljeno oblikovanje števil.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

expression: obvezen parameter. Številski izraz, ki ga želite oblikovati. Če je izraz expression niz, potem morata biti ločili decimalk in tisočic lokalizirani.

numDigitsAfterDecimal: neobvezno. Število decimalk, ki bodo prikazane. Če je izpuščeno, ima privzeto vrednost -1 in bodo uporabljene privzete nastavitve za uporabniški vmesnik.

includeLeadingDigit: neobvezno. Vrednost številčenja vbTriState, ki določa, ali bo v deležih prikazana vodilna ničla.

useParensForNegativeNumbers: neobvezno. Vrednost številčenja vbTriState, ki določa, ali naj bodo negativna števila označena z oklepaji.

groupDigits: neobvezno. Vrednost številčenja vbTriState, ki določa, ali bo število združeno (po tisočicah itn.) na podlagi skupinskega ločila, ki je določen v krajevnih nastavitvah sistema.

Kode napak:

13 Vrsta spremenljivk se ne ujema

Primer:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Podprite nas!