Funkcija Round [VBA]

Funkcija Round vrne število, zaokroženo na navedeno število decimalk.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Izraz (obvezno): numeričen izraz, ki bo zaokrožen.

štdecimalnihmest (neobvezno): določa, koliko decimalnih mest je vključenih v zaokroževanje. Privzeta vrednost je 0.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Podprite nas!