Funkcija Input [VBA]

Vrne odprti tok vhodne ali dvojiške datoteke (niz).

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število (obvezno): numerični izraz, ki definira število vrnjenih znakov.

#: neobvezno.

ŠtevilkaDatoteke (obvezno): veljavna številka datoteke.

Kode napak:

6 Prekoračitev

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

62 Branje presega konec datoteke (EOF)

Primer:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Podprite nas!