Funkcija MonthName [VBA]

Funkcija MonthName vrne ime meseca (v jeziku uporabniškega vmesnika) za navedeno številko meseca.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Mesec: vrednost meseca med 1 in 12, od januarja do decembra, katerega ime bo vrnjeno v jeziku uporabniškega vmesnika.

Okrajšaj (neobvezno): logična vrednost, ki določa, ali naj bo ime meseca okrajšano.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Podprite nas!