Funkcija SLN [VBA]

Vrne linearno amortizacijo sredstva na obdobje. Velikost amortizacije se med obdobjem amortizacije ne spreminja.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Stroški so začetni stroški premoženja.

Rešeno je vrednost sredstva na koncu njegove življenjske dobe.

Življenjska_doba je obdobje amortizacije, ki določa število obdobij pri amortizaciji sredstva.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Izračuna letno amortizacijo sredstva, ki stane 10.000 evrov na
REM začetku 1. leta z likvidacijsko vrednostjo 1.000 evrov po petih letih.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' vrne 1500.
End Sub

Podprite nas!