Funkcija PV [VBA]

Izračuna sedanjo vrednost naložbe glede na zaporedje rednih plačil.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

NPer je skupno število obdobij, v katerih se plačujejo redna plačila.

Pmt je redno plačilo v vsakem obdobju.

FV (neobvezno) je bodoča vrednost posojila oz. naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Izračunajte trenutno vrednost anuitete, ki znaša 1.000 USD na mesec v dobi 6 let.
' Letna obrestna mera je 10 % in vplačilo se vrši konec meseca.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' izračunani pv1 je 53978,6654781073.
End Sub

Podprite nas!