Funkcija PPmt [VBA]

Vrne plačilo na glavnico za določeno obdobje za naložbo, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih in konstantni obrestni meri.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

Per je številka obdobja, za katerega želite izračunati plačilo glavnice (mora biti celo število med 1 in Nper).

NPer je skupno število obdobij, v katerih se plačujejo redna plačila.

PV je (trenutna) gotovinska vrednost naložbe.

FV (neobvezno) je bodoča vrednost posojila oz. naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Izračunajmo plačila glavnice v mesecih 4 in 5 za posojilo, ki bo v celoti poplačano
' v šestih letih. Letna obrestna mera je 10 % in vplačilo se vrši konec meseca.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Plačilo glavnice v mesecu 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' izračunana vrednost ppMth4 je -1044,94463903636.
' Plačilo glavnice v mesecu 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5' izračunana vrednost ppMth5 je -1053,65251102833.
End Sub

Podprite nas!