Funkcija Pmt [VBA]

Izračuna konstantna periodična plačila za posojilo ali naložbo.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

NPer je skupno število obdobij, v katerih se plačujejo redna plačila.

PV je (trenutna) gotovinska vrednost naložbe.

FV (neobvezno) je bodoča vrednost posojila oz. naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Izračuna mesečna plačila za posojilo, ki ga je v celoti ptrebno odplačati v šestih letih.
' Letna obrestna mera je 10 % in vplačilo se vrši konec meseca.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt ' izračun vrne -1852,58377757705
End Sub

Podprite nas!