Funkcija NPV [VBA]

Neto sedanja vrednost naložbe. Izračuna neto sedanjo vrednost naložbe na osnovi podane diskontne stopnje ter niza periodičnih plačil in dvigov.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je diskontna mera za obdobje.

Vrednosti() je polje vrednosti, ki predstavljajo pologe (pozitivne vrednosti) ali dvige (negativne vrednosti).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' vrne 174,894967305331
End Sub

Podprite nas!