Funkcija NPer [VBA]

Izračuna število obdobij za posojilo ali naložbo.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

Pmt je redno plačilo po obdobjih.

PV je (trenutna) gotovinska vrednost naložbe.

FV (neobvezno) je bodoča vrednost posojila oz. naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' vrne -12,02. Plačilno obdobje obsega 12,02 period.
End Sub

Podprite nas!