Funkcija MIRR [VBA]

Izračuna prilagojeno notranjo stopnjo donosa vrste naložb.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Vrednosti ():polje gotovinskega toka, ki predstavlja niz plačil in prihodkov, kjer se negativne vrednosti obravnavajo kot plačila, pozitivne vrednosti pa kot prihodki. To polje mora vsebovati vsaj eno negativno in eno pozitivno vrednost.

Naložba: obrestna mera za naložbe (negativne vrednosti polja).

Reinvest_mera: obrestna mera ponovne naložbe (pozitivne vrednosti polja).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' vrne 94.16. Prilagojena notranja stopnja donosa za vrsto naložb.
End Sub

Podprite nas!