Funkcija IRR [VBA]

Izračun notranje stopnje donosa za investicijo.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

ValueArray: polje vrednosti gotovinskega toka. Vrednosti predstavljajo vrednosti dotoka gotovine v rednih intervalih, vsaj ena vrednost mora biti negativna (izplačila) in vsaj ena pozitivna (dohodki).

Guess: začetna ocena, kakšna bo vrednost IRR.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print mirrValue ' vrne 11.3321028236252. Notranja stopnja donosa za vrsto naložb.
End Sub

Podprite nas!