Funkcija IPmt [VBA]

Izračuna plačilo po obdobjih (amortizacijo) za naložbo z rednimi plačili in konstantno obrestno mero.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

Obdobje je obdobje, za katero se izračunajo obrestne obresti. Obdobje=NPER, če so obrestne obresti izračunane za zadnje obdobje.

NPer je skupno število obdobij, v katerih se plačujejo redna plačila.

PV je trenutna gotovinska vrednost zaporednih plačil.

FV (neobvezno) je želena vrednost (prihodnja vrednost na koncu obdobij.

Zapade (neobvezno) je datum zapadlosti za plačila po obdobjih.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' vrne -352,97 denarnih enot. Obresti v petem obdobju (letu) znašajo 352,97 denarnih enot.
End Sub

Podprite nas!