Funkcija FV [VBA]

Vrne prihodnjo vrednost naložbe, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih, in konstantni obrestni meri (Prihodnja vrednost).

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je periodična obrestna mera.

NPer je skupno število vseh obdobij (plačilno obdobje).

Pmt je redno plačilo po obdobjih.

PV (neobvezno) je (trenutna) gotovinska vrednost naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myFV ' vrne 4234,00 denarnih enot. Vrednost na koncu naložbe je 4234,00 denarnih enot.
End Sub

Podprite nas!