Funkcija CreateObject

Ustvari predmet UNO. V okolju Windows lahko ustvari tudi predmete OLE.

Ta metoda ustvarja instance tiste vrste, ki jo podate kot parameter.

Skladnja:

oPredmet = CreateObject( vrsta )

Primer:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Podprite nas!