Funkcija CreateObject

Ustvari predmet UNO. V okolju Windows lahko ustvari tudi predmete OLE.

Ta metoda ustvarja instance tiste vrste, ki jo podate kot parameter.

Skladnja:

oObj = CreateObject(type)

Parametri:

type: vrsta predmeta, ki bo ustvarjen, kot niz.

Primer:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Podprite nas!