Predmet ThisComponent

ThisComponent predstavlja trenutni dokument v makrih Basic. Naslovi aktivno komponento, katere lastnosti je mogoče prebrati in nastaviti in katere metode je možno klicati. Lastnosti in metode, ki so na voljo prek ThisComponent, so odvisne od vrste dokumenta.

Skladnja:


  ThisComponent

ČE je dejavno okno obrazec, poizvedba, poročilo, tabela ali pogled programa Base, ThisComponent vrne trenutne podatke Form.

tip

Če je dejavno okno Basic IDE, predmet ThisComponent vrne komponento, ki si lasti trenutni skript.


Primer:


Sub Main
' posodobi kazalo vsebine v dokumentu z besedilom (doc)
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    Indeks = allindexes.getByName("Kazalo1")
    ' uporabimo privzeto ime za Kazalo in 1
    index.update()
End Sub

Podprite nas!