Določilnik GlobalScope

Za upravljanje vsebnikov zasebnih ali skupnih knjižnic (Makri programa ali Moji makri) v dokumentu uporabite določilnik GlobalScope.

Izvorna koda in pogovorna okna so v Basicu organizirani v sistem knjižnic. Knjižnice lahko vsebujejo module in pogovorna okna.

V Basicu:

Knjižnice in module Basic je mogoče upravljati s predmetom BasicLibraries. Po knjižnicah je mogoče iskati, jih raziskovati in na zahtevo naložiti. Spremljanje dogodkov dokumenta ilustrira nalaganje knjižnice LibreOffice.

V pogovornih oknih:

Knjižnice pogovornih oken in pogovorna okna lahko upravljate s predmetom DialogLibraries. Odpiranje pogovornega okna z Basicom ilustrira, kako prikazati pogovorna okna LibreOffice v skupni rabi.

Vsebnika BasicLibraries in DialogLibraries obstajata na ravneh programa in vsakega dokumenta. Vsebniki knjižnic dokumenta za upravljanje ne potrebujejo določilnika GlobalScope. Če želite klicati globalni vsebnik knjižnic (ki se nahaja v Makri programa ali Moji makri) iz dokumenta, morate uporabiti določilnik GlobalScope.

Skladnja:

GlobalScope specifier

Primer:

Primer iz dokumenta Basic


    ' kličemo Dialog1 v standardni (Standard) knjižnici dokumenta
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' kličemo Dialog2 v knjižnici aplikacije Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Podprite nas!