Določilnik GlobalScope

Za upravljanje vsebnikov zasebnih ali skupnih knjiĆŸnic (Makri programa ali Moji makri) v dokumentu uporabite določilnik GlobalScope.

Izvorna koda in pogovorna okna so v Basicu organizirani v sistem knjiĆŸnic. KnjiĆŸnice lahko vsebujejo module in pogovorna okna.

V Basicu:

KnjiĆŸnice in module Basic je mogoče upravljati s predmetom BasicLibraries. Po knjiĆŸnicah je mogoče iskati, jih raziskovati in na zahtevo naloĆŸiti. Spremljanje dogodkov dokumenta ilustrira nalaganje knjiĆŸnice LibreOffice.

V pogovornih oknih:

KnjiĆŸnice pogovornih oken in pogovorna okna lahko upravljate s predmetom DialogLibraries. Odpiranje pogovornega okna z Basicom ilustrira, kako prikazati pogovorna okna LibreOffice v skupni rabi.

Vsebnika BasicLibraries in DialogLibraries obstajata na ravneh programa in vsakega dokumenta. Vsebniki knjiĆŸnic dokumenta za upravljanje ne potrebujejo določilnika GlobalScope. Če ĆŸelite klicati globalni vsebnik knjiĆŸnic (ki se nahaja v Makri programa ali Moji makri) iz dokumenta, morate uporabiti določilnik GlobalScope.

Skladnja:

GlobalScope specifier

Primer:

Primer iz dokumenta Basic


    ' kličemo Dialog1 v standardni (Standard) knjiĆŸnici dokumenta
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' kličemo Dialog2 v knjiĆŸnici aplikacije Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Podprite nas!