Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Skladnja:

oStoritev = CreateUnoService( ime storitve Uno )

Seznam storitev, ki so na razpolago, najdete tule (v angl. jeziku): https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Primer:

Klicanje funkcij programa Calc v Basicu:


  REM Spodnja koda ne deluje za funkcije dodatkov, za katere je potrebno uporabiti drugačen način klicanja.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Vedno uporabite angleško ime funkcije
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Primer:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Naslednja koda uporablja storitev, da odpre pogovorno okno za odprtje datoteke:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Izberite datoteko")
  Print "izbrana datoteka: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Podprite nas!