Funkcija CreateUnoService

Instanco storitve UNO tvori z upraviteljem procesnih storitev ProcessServiceManager.

Skladnja:

oStoritev = CreateUnoService( ime storitve UNO )

tip

Seznam storitev, ki so na razpolago, najdete na strani com::sun::star Module (v angl. jeziku).


Primer:

Spodnji primer ustvari funkcijo FileExists, ki uporablja storitev com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess, da preizkusi, če dana pot predstavlja obstoječo datoteko.


  Function FileExists(sPath as String) as Boolean
    Dim svcSFA as Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists as Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder as Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function
 
tip

Storitve UNO imajo obsežno spletno dokumentacijo na spletišču api.libreoffice.org. Obiščite stran o storitvi SimpleFileAccess (v angl.), da izveste več o metodah, ki jih nudi storitev, uporabljena v zgornjem primeru.


Primer:

Naslednja koda uporablja storitev com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker, da odpre pogovorno okno za odprtje datoteke:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Izberite datoteko")
  Print "izbrana datoteka: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Podprite nas!