Funkcija TwipsPerPixelY

Vrne število twipov, ki predstavljajo višino točke v sliki (pixel).

Skladnja:


n = TwipsPerPixelY

Vrnjena vrednost:

Integer

Primer:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twipov * " & TwipsPerPixelY() & " Twipov",0," velikost točke"
End Sub

Podprite nas!