Funkcija Environ

Vrne kot niz vrednost spremenljivke za okolje. Spremenljivke za okolje so odvisne od vrste operacijskega sistema.

Skladnja:


Environ (Okolje As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Okolje: Spremenljivka okolja, za katero želite dobiti vrednost.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Mapa za začasne datoteke:"
End Sub

Podprite nas!