Ukaz WaitUntil

Prekine izvajanje programa za čas, ki ga navedete.

Skladnja:

WaitUntil Čas

Parametri:

Čas: datumski in časovni izraz, ki obsega čas (datum in čas), kolikor bo program počakal pred nadaljevanjem izvajanja.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    REM Počakaj do 18h, nato pokliči MojMakro.
    REM Če je po 18h, izhod.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Podprite nas!