Ukaz Wait

Prekine izvajanje programa za čas, ki ga navedete v milisekundah.

Skladnja:

Wait milisekunde

Parametri:

milisekunde: Numeričen izraz, ki pove, koliko časa (v milisekundah) bo program počakal, preden nadaljuje z izvajanjem.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTik & " tikov" ,0,"Premor je trajal"
End Sub

Podprite nas!