Funkcija Shell

Zažene drugo aplikacijo in po potrebi definira s novega okna.

Skladnja:

Shell (ImePoti As String[, StilOkna As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Parametri:

ImePoti

Vnesite pot do programa, ki ga želite zagnati, dodate lahko tudi polno pot in/ali argumente.

StilOkna

Neobvezen celoštevilski izraz, ki definira stil okna, v katerem se bo klicani program izvajal. Možne so naslednje vrednosti:

Windowstyle

Pomen

0

Pozornost je na skritem oknu programa.

1

Pozornost ima okno programa v standardni velikosti.

2

Pozornost je na zmanjšanem oknu programa.

3

Pozornost je na povečanem oknu programa.

4

Okno programa standardne velikosti, brez pozornosti.

6

Zmanjšano okno za program, pozornost ostane na aktivnem oknu.

10

Celozaslonski prikaz.


Param

Niz, ki določa dodatne argumente, podane programu.

bSync

Če je ta vrednost nastavljena na res, bo ukaz Shell in vsi posli LibreOffice počakali, da se proces v lupini zaključi. Če je vrednost ni res, se lupina neposredno vrne. Privzeta vrednost je ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

53 Datoteke ni mogoče najti

73 Ni implementirano

Primer:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Podprite nas!