Drugi ukazi

Tu seznam funkcij in ukazov, ki niso bili omenjeni v drugih kategorijah.

Ukaz Beep

Zaigra ton prek zvočnika v računalniku. Ton je odvisen od sistema in višine in glasnosti ne morete spreminjati.

Funkcija Shell

Zažene drugo aplikacijo in po potrebi definira s novega okna.

Ukaz Wait

Prekine izvajanje programa za čas, ki ga navedete v milisekundah.

Ukaz WaitUntil

Prekine izvajanje programa za čas, ki ga navedete.

Funkcija GetSystemTicks

Vrne število tikov, kot jih nudi operacijski sistem. Z njihovo pomočjo lahko optimizirate določene procese.

Funkcija GetPathSeparator

Vrne ločilo map za določanje poti datotek, kot ga določa operacijski sistem.

Funkcija Environ

Vrne kot niz vrednost spremenljivke za okolje. Spremenljivke za okolje so odvisne od vrste operacijskega sistema.

Funkcija GetSolarVersion

Vrne interno številko trenutne različice LibreOffice.

Funkcija GetGuiType

Vrne numerično vrednost, ki določa grafični uporabnikov vmesnik.

Funkcija TwipsPerPixelX

Vrne število twipov, ki predstavljajo širino točke v sliki (pixel).

Funkcija TwipsPerPixelY

Vrne število twipov, ki predstavljajo višino točke v sliki (pixel).

Določilnik GlobalScope

Za upravljanje vsebnikov zasebnih ali skupnih knjižnic (Makri programa ali Moji makri) v dokumentu uporabite določilnik GlobalScope.

Podprite nas!