Funkcija InStrRev [VBA]

Vrne položaj niza v drugem nizu, začenši z desnega konca niza.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Funkcija InStrRev vrne mesto z desne, kjer je niz našla. Če niza ne najde, funkcija vrne 0.

Skladnja:


InStrRev (NizPreveri As String, NizUjemaj As String [,Začetek As Long] [, Primerjava As Integer])

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

NizPreveri: poljuben niz, ki ga želite preiskati.

NizUjemaj: poljuben niz, ki ga želite poiskati.

Začetek: neobvezen numeričen izraz, ki označuje mesto z leve v nizu, kjer naj se iskanje navedenega podniza prične. Če ta parameter izpustite, se iskanje začne na koncu niza. Največja dovoljena vrednost je 65535.

Primerjava: neobvezen numeričen izraz, ki definira vrsto primerjave. Vrednost tega parametra je lahko

0: privzeta vrednost 1 določa primerjavo besedila, ki ne razlikuje med velikimi in malimi črkami.

0: vrednost 0 določa dvojiško primerjavo, ki razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Če se želite izogniti napakam med izvajanjem, ne uporabljajte parametra Primerjava, če ste prvi povratni parameter izpustili.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPol = InStrRev(sVnos,"na",13,1) ' Vrne 1, iskanje ne razlikuje med malimi in velikimi črkami
 Print iPos 
 iPol = InStrRev(sVnos,"na",13,0) ' Vrne 0, iskanje razlikuje med malimi in velikimi črkami
 Print iPos
End Sub

Podprite nas!