Funkcija StrComp

Primerja dva niza in vrne kot rezultat primerjave celo število.

Skladnja:


StrComp (niz1 As String, niz2 As String[, Primerjava As Integer]) As Integer

Parametri:

niz1: poljuben izraz vrste String (niz)

niz2: poljuben izraz vrste String (niz)

Primerjava: ta neobvezni parameter definira primerjalno metodo. Če je Primerjava = 1, se razlikuje med velikimi in malimi črkami. Če je Primerjava 0, med velikimi in malimi črkami ne razlikuje.

Vrnjena vrednost:

Integer

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Podprite nas!