Funkcija InStr

Vrne položaj niza v drugem nizu.

Če se niz najde, vrne funkcija Instr mesto, kjer je niz našla. Če niza ne najde, funkcija vrne 0.

Skladnja:


InStr ([Začetek As Long,] Niz1 As String, Niz2 As String[, Primerjava]) As Integer

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Začetek: numeričen izraz, ki označuje mesto v drugem nizu, kjer naj se iskanje prvega podniza prične. Če ta parameter izpustite, se iskanje začne na začetku niza. Najmanjša dovoljena vrednost je 1. Največja dovoljena vrednost je 2.147.483.648.

Niz1: poljuben niz, v katerem želite iskati.

Niz2: poljuben niz, ki ga želite poiskati.

Primerjava: neobvezen numeričen izraz, ki določa vrsto primerjave. Vrednost parametra je lahko 0 ali 1. Privzeta vrednost je 1 in definira primerjavo besedila, ki ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Vrednot 0 definira binarno primerjavo, ki loči med malimi in velikimi črkami.

Če se želite izogniti napakam med izvajanjem, ne uporabljajte parametra Primerjava, če ste prvi neobvezni parameter izpustili.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Podprite nas!