Funkcija RTrim

S konca niza izbriše presledke.

Poglejte tudi: Funkcijo LTrim

Skladnja:


RTrim (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben izraz vrste String (niz).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Podprite nas!