Ukaz RSet

Desno poravna niz v rezultat, ali pa kopira uporabniško določeno spremenljivko v drugo spremenljivko.

Skladnja:


RSet Besedilo As String = Besedilo or RSet Spremenljivka1 = Spremenljivka2

Parametri:

Besedilo: poljuben izraz vrste String (niz).

Besedilo: Niz, ki ga želite desno poravnati v rezultat.

Spremenljivka1: Uporabniško definirana spremenljivka, ki je rezultat kopiranja.

Spremenljivka2: Uporabniško definirana spremenljivka, iz katere se kopira.

Če je niz krajši od spremenljivke, ga bo RSet v rezultatu poravnal na desno. Vsa ostala mesta v rezultatu se zapolnijo s presledki. Če je niz daljši od spremenljivke rezultata, se odvečne znake odvrže, ostali znaki pa se desno poravnajo v rezultat.

Z ukazom RSet lahko tudi kopirate uporabniško določene spremenljivke med seboj.

Naslednji primer uporablja ukaza RSet in LSet, da izvorni niz poravna na desno in na levo.

Primer:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' poravnajmo "SBX" na desno v niz dolžine 40 znakov
  ' zvezdice zamenjajmo s presledki
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' poravnajmo "SBX" na levo v niz dolžine 40 znakov
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Podprite nas!