Ukaz Mid, funkcija Mid

Vrne zahtevani del izraza vrste niza-String (funkcija Mid), ali pa zamenja del niza z drugim nizom (ukaz Mid).

Skladnja:


Mid (Besedilo As String, Začetek As Long [, Dolžina As Long]) or Mid (Besedilo As String, Začetek As Long , Dolžina As Long, Besedilo2 As String)

Vrnjena vrednost:

String (samo za funkcijo)

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki ga želite spremeniti.

Začetek: numeričen izraz, pri katerem znaku se začenja niz, katerega želite vrniti ali zamenjati. Najmanjša dovoljena vrednost je 1. Največja dovoljena vrednost je 2.147.483.648.

Dolžina: numeričen izraz, ki pove, koliko znakov želite zamenjati ali vrniti. Največja dovoljena vrednost je 2.147.483.648.

Če parameter Dolzina v funkciji Mid izpustite, bo funkcija vrnila vse znake od točke Zacetek do konca niza.

Če je parameter Dolzina v ukazu Mid krajši od dolžine besedila, ki ga želite zamenjati, se besedilo skrajša na navedeno dolžino.

Besedilo: Niz, ki naj zamenja vsebino (ukaz Mid).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Vnesite, prosimo, datum v mednarodni obliki 'LLLL-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Podprite nas!