Ukaz LSet

Poravna niz na levo v spremenljivko-niz, ali pa kopira spremenljivko uporabniško določene vrste v drugo spremenljivko drugačne, uporabniško določene vrste.

Skladnja:


LSet Spr As String = Besedilo ali LSet Spr1 = Spr2

Parametri:

Spr: poljubna spremenljivka, ki vsebuje niz, ki ga želite poravnati na levo.

Besedilo: niz, ki ga želite poravnati na levo v rezultatu.

Spr1: ime spremenljivke uporabniško določene vrste, v katero želite kopirati.

Spr2: ime spremenljivke uporabniško določene vrste, ki jo želite kopirati.

Če je niz krajši od spremenljivke, ga bo LSet v rezultatu poravnal na levo. Vsa ostala mesta v rezultatu se zapolnijo s presledki. Če je niz daljši od rezultata, se prekopira samo toliko znakov, kolikor je rezultat dolg. Z ukazom LSet lahko kopirate tudi spremenljivko uporabniško določene vrste v drugo spremenljivko iste vrste.

Primer:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' poravnajmo "SBX" v niz dolžine 40
  ' zvezdice zamenjajmo s presledki
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' poravnajmo "SBX" na levo v niz dolžine 40 znakov
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Podprite nas!