Urejanje vsebine nizov

Naslednje funkcije urejajo, oblikujejo in poravnajo vsebino nizov. Nize sestavljajte s pomočjo operatorjev & in +.

Funkcija Format

Pretvori številski izraz v niz in ga potem oblikuje v skladu z obliko, ki jo navedete.

Funkcija LCase

Spremeni v nizu vse velike črke v male črke.

Funkcija Left

Vrne levi konec niza v dolžini, ki jo navedete.

Ukaz LSet

Poravna niz na levo v spremenljivko-niz, ali pa kopira spremenljivko uporabniško določene vrste v drugo spremenljivko drugačne, uporabniško določene vrste.

Funkcija LTrim

Odstrani vse presledke z začetka argumenta.

Ukaz Mid, funkcija Mid

Vrne zahtevani del izraza vrste niza-String (funkcija Mid), ali pa zamenja del niza z drugim nizom (ukaz Mid).

Funkcija Replace

Zamenja en niz z drugim.

Funkcija Right

Vrne »n« znakov z desnega konca niza.

Ukaz RSet

Desno poravna niz v rezultat, ali pa kopira uporabniško določeno spremenljivko v drugo spremenljivko.

Funkcija RTrim

S konca niza izbriše presledke.

Funkcija Trim

Odstrani vse presledke z začetka in s konca argumenta.

Funkcija UCase

Spremeni v nizu male črke v velike črke.

Funkcija Split

Vrne polje podnizov niza v argumentu.

Funkcija Join

Vrne niz, ki ga sestavi iz podnizov v polju, ki je argument.

Funkcija ConvertToURL

Preoblikuje sistemsko ime datoteke v URL.

Funkcija ConvertFromURL

Preoblikuje URL v sistemsko ime datoteke.

Podprite nas!