Funkcija String

Ustvari niz iz navedenega znaka, ali iz prvega znaka niza, ki se ga je uporabilo kot argument za funkcijo.

Skladnja:


String (število As Long, {izraz As Integer | znak As String}) As String

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število: numeričen izraz, ki določa število znakov v vrnjenem nizu. Največja dovoljena vrednost je 2.147.483.648.

Izraz: numeričen izraz, ki definira kodo ASCII za želeni znak.

Znak: poljuben enojni znak, iz katerega se sestavi rezultat v obliki niza, ali poljuben niz, iz katerega se bo uporabilo samo prvi znak.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Podprite nas!