Funkciji Space in Spc

Vrne niz, sestavljen iz navedenega števila presledkov.

note

Funkcija Spc deluje enako kot funkcija Space.


Skladnja:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

n: numeričen izraz, ki določa število presledkov v nizu. Največja dovoljena vrednost za n je 2.147.483.648.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sVen,0,"Info:"
End Sub

Podprite nas!