Funkcija ChrW [VBA]

Vrne znak Unicode, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


ChrW(Izraz As Integer) As String

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: numerične spremenljivke, ki predstavljajo veljavno 16-bitno vrednost za Unicode (0-65535) (za vzvratno združljivost izrazov z nominalno negativnim argumentom, kot je Chr(&H8000), se vrednosti v obsegu od −32768 do −1 interno preslikajo v obseg od 32768 do 65535). Prazna vrednost vrne kodo napake 5. Vrednost zunaj obsega [0,65535] vrne kodo napake 6.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev

Primer:


Sub ExampleChrW
 ' V tem primeru vstavimo grški črki alfa in omega v niz.
 MsgBox "To je "+ Chr$(913)+" in " + Chr$(937)
 ' Izpis v pogovornem oknu se prikaže kot: To je Α in Ω
End Sub

Podprite nas!