Funkcija ChrW [VBA]

Vrne znak Unicode, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


ChrW(charcode As Integer) As String

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

kodaznaka: numerični izraz, ki predstavlja veljavno 16-bitno vrednost za Unicode (0-65535) (za vzvratno združljivost izrazov z nominalno negativnim argumentom, kot je Chr(&H8000), se vrednosti v obsegu od −32768 do −1 interno preslikajo v obseg od 32768 do 65535). Prazna vrednost vrne kodo napake 5. Vrednost zunaj obsega [0,65535] vrne kodo napake 6.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev

Primer:


Sub ExampleChrW
    ' V tem primeru vstavimo grški črki alfa in omega v niz.
    MsgBox "To je " + Chr$(913) + " in " + Chr$(937)
    ' Izpis v pogovornem oknu se prikaže kot: To je Α in Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' mala črka T, »t«
End Sub

Podprite nas!