Funkcija AscW [VBA]

Vrne številčno kodo Unicode prvega znaka v nizu besedila.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:


AscW (string) As Long

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

string: poljuben veljaven niz. Samo prvi znak v nizu ima v tej funkciji pomen.

Uporabite funkcijo AscW, ko želite zamenjati tipke z vrednostmi Unicode. Če funkcija AscW naleti na prazen niz, LibreOffice Basic javi napako med izvajanjem. Vrnjene vrednosti so med 0 in 65535.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' vrne 65
 Print AscW(string:="Ω") ' vrne 937
 Print AscW("Αθήνα") ' vrne 913, ker se upošteva samo en, to je prvi, znak (alfa)
End Sub

Podprite nas!