Funkcija CByte

Pretvori niz ali numeričen izraz v vrsto Byte.

Skladnja:


Cbyte(izraz As Variant) As Byte

Vrnjena vrednost:

Byte

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali številski izraz, ki ga je mogoče ovrednotiti s številom. Števila z decimalkami se zaokrožijo na najbližjo desetinko. Veljavne vrednosti so v obsegu od 0 do 256.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev

Primer:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Zgornji izrazi se izračunajo kot 16, 0 in 3
  End Sub

Podprite nas!