Funkcija Val

Uporabite funkcijo Val za pretvorbo niza, ki predstavlja število, v številsko vrsto podatkov.

note

Niz, podan funkciji Val, je neodvisen od krajevnih nastavitev. To pomeni, da se vejice tolmačijo kot ločila tisočic, pika pa kot decimalno ločilo.


Skladnja:


  Val (Besedilo As String)
 

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Besedilo: niz, ki predstavlja število.

Če samo del niza vsebuje števila, pretvori samo prve ustrezne znake niza. Če niz ne vsebuje števil, bo funkcija Val vrnila vrednost 0.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Spodnji 123,1 se pri krajevnih nastavitvah en-US tolmači kot 1231, saj je v tem primeru »,« ločilo tisočic
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Upoštevana so vsa števila, dokler ne doseže ne številskega znaka
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Spodnji primer vrne 0 (nič), ker se podani niz ne začne s številko
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Podprite nas!