Funkcija Str

Funkcija Str pretvori vsebino spremenljivk v niz. Obravnava številske vrednosti, datume, nize in valutne vrednosti.

Pozitivna števila predhaja presledek. Negativna števila predhaja znak minus.

note

Za številske vrednosti je vrnjeni niz funkcije Str odvisen od krajevnih nastavitev. Glede na to se kot decimalno ločilo uporablja vejica ali pika.


Če je kot argument podan niz, se vrne nespremenjen.

Datumi se pretvorijo v nize, skladne s področnimi oz. krajevnimi nastavitvami.

Skladnja:


  Str(vrednost As Variant)
 

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

vrednost: poljubna vrednost, ki jo želite pretvoriti v niz.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Spodaj je nekaj številskih primerov rabe funkcije Str.


  Sub ExampleStr_1
    ' Upoštevajte presledek na začetku vrnjenih nizov
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Nizi, podani kot argumenti, ostanejo nespremenjeni
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Uporabite funkcijo LTrim, če želite iz vrnjenega niza odstraniti vodilne presledke.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Funkcija Str lahko ravna tudi s datumskimi spremenljivkami (vrste Date).


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Podprite nas!