Funkcija Chr

Vrne znak, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Skladnja:

Chr(Izraz As Integer)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: številski izraz, ki predstavlja veljavno 8-bitno vrednost ASCII (0-255) ali 16-bitno vrednost Unicode (za vzvratno združljivost izrazov z nominalno negativnim argumentom, kot je Chr(&H8000), se vrednosti v obsegu od −32768 do −1 interno preslikajo v obseg od 32768 do 65535).

warning

Če je omogočen združljivostni način VBA (OPTION VBASUPPORT 1), je Izraz numerični izraz, ki predstavlja le veljavno 8-bitno vrednost ASCII (0-255).


S pomočjo funkcije Chr$ lahko pošiljate posebne kontrolne sekvence v tiskalnik ali kako drugo izhodno enoto. Lahko jo tudi uporabite v primeru, če morate v niz vstaviti narekovaje.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev, če je omogočen združljivostni način VBA in je izraz višji od 255.

Primer:


    Sub ExampleChr
      ' V tem primeru vstavimo narekovaje (ASCII vrednost 34) v niz.
      MsgBox "Nekako "+ Chr$(34)+"kratek" + Chr$(34)+" izlet."
      ' Izpis v pogovornem oknu se prikaže kot: Nekako "kratek" izlet.
    End Sub
  

ASC

Podprite nas!