Funkcija Asc (BASIC)

Vrne vrednost prvega znaka v nizu po ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

Skladnja:


Asc(string) As Long

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

string: poljuben veljaven niz. Samo prvi znak v nizu ima v tej funkciji pomen.

Uporabljajte funkcijo Asc, kadar morate zamenjati ključe z vrednostmi. Če funkcija Asc naleti na prazen niz, javi LibreOffice Basic napako v izvajanju. Poleg 7-bitnih znakov ASCII (kode 0-127) lahko funkcija Asc zazna kode, ki jih ni mogoče tiskati. Ta funkcija lahko dela tudi s 16-bitnimi znaki Unicode.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' vrne 65
    Print ASC(string:="Z") ' vrne 90
    Print ASC("Nova Gorica") ' vrne 78, ker se upošteva samo en, to je prvi, znak
End Sub

Podprite nas!