Nizi

Naslednje funkcije in ukazi preverjajo in vračajo nize.

Z nizi lahko v okviru programov v LibreOffice Basic urejate besedila.

Pretvorba ASCII/ANSI v nizih

Naslednje funkcije pretvarjajo nize v kodi ASCII ali ANSI ali nazaj.

Ponavljanje vsebine

Naslednje funkcije ponavljajo vsebino nizov.

Urejanje vsebine nizov

Naslednje funkcije urejajo, oblikujejo in poravnajo vsebino nizov. Nize sestavljajte s pomočjo operatorjev & in +.

Urejanje dolžine nizov

Naslednje funkcije vrnejo dolžino nizov in nize med seboj primerjajo.

Podprite nas!