Primerjalni operatorji

Primerjalni operatorji primerjajo dva izraza. Rezultat je vrnjen v obliki logičnega izraza, ki pove ali je primerjava resnična, True (-1), ali ni resnična, False (0).

Skladnja:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametri:

rezultat: logična vrednost, ki predstavlja rezultat primerjave (True ali False).

izraz1, izraz2: poljubna niza ali numerična izraza, ki ju želite primerjati.

Primerjalni operatorji

= : enako

< : manjše kot

> : večje kot

<= : manjše ali enako

>= : večje ali enako

<> : ni enako

Primer:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sKoren As String ' korenska mapa za vhodno in izhodno datoteko
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Podprite nas!